Onderzoek De gevolgen van 1 bedrijf massage massage bedrijfsmassage bedrijfsmassages stoelmassage ma

Onderzoek De Gevolgen Van 1 Bedrijf Massage Massage Bedrijfsmassage Bedrijfsmassages Stoelmassage Ma

<a ...More
<ahref="http://www.vitallife-stoelmassage.nl/stoelmassage/bedrijf-massage">Stoelmassages&lt;/a> worden inmiddelsal vanaf jaren aangebodenop de kantoren om onderander ziekteverzuim teverminderen en om dewerknemers te motiverenin hun dagelijkse actiesonder andere achter depc. Maar helpt dat nouwerkelijk??? In deafgelopen jaren zijn erallerlei onderzoekenontwikkeld om de werkingvan zo eenbedrijfsmassage teonderbouwen: Less

Onderzoek De gevolgen van 1 bedrijf massage massage bedrijfsmassage bedrijfsmassages stoelmassage ma

to get instant updates about 'Onderzoek De Gevolgen Van 1 Bedrijf Massage Massage Bedrijfsmassage Bedrijfsmassages Stoelmassage Ma' on your MyPage. Meet other similar minded people. Its Free!

X 

All Updates


Overview:
Stoelmassages worden al sinds een lange tijd aangeboden op de kantoren om onder ander ziekteverlof te reduceren en om de staf te ondersteunen in hun alledaagse acties bijvoorbeeld achter de computer. Maar helpt dat nou echt??? In de afgelopen jaren zijn er verscheidene experimenten gedaan om de uitwerking van zulk een bedrijfsmassage te onderbouwen:
Description:

Massages worden reeds sinds een lange tijd aangeboden op de werkvloer om onder ander ziekte verzuim te reduceren en om de personeel te coachen in hun dagelijkse acties bijvoorbeeld achter de pc. Maar helpt dat nou echt???

In de afgelopen jaren zijn er allerlei experimenten gedaan om de werking van zo een massage in bedrijf te bevestigen:

2006

Uitwerkingen van 1 bedrijfsmassages, volgens de TouchPro Europe methode, op de beleefde fitheid van personeel . Door Drs. Freeke de Bresser, Dr. Catelijne Joling en Dr. Inge Houkes

In deze experimentenserie is bekeken of 1 stoelmassage-interventie, volgens de TouchPro Europe methode, invloed heeft op de ervaren gezondheidstoestand van personeel. Hiervoor is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij zeven-en-zestig medewerkers. De interventie groep heeft 4 maanden, één keer per week, bedrijfsmassage ontvangen. De controle groep heeft geen massage gekregen.

Uit de uitkomsten werd duidelijk dat bij de testgroep mentale moeheid en problemen aan het bewegingsapparaat beduidend minder geworden waren vergeleken met de andere groep.

Als werknemers tijdens langere tijd zullen werken in een situatie die hun geestelijke en emotionele draagvermogen overstijgt, is de optie groot dat ze klachten zullen hebben van verscheidene mentale en fysieke klachten, die op termijn kunnen resulteren tot kwalen.

Afgezien van sporten en relaxatie bestaat er binnen dit terrein vandaag de dag daarmede bedrijf massage als manier om het te voorkomen. De vooronderstelling is dat met behulp van massage van drukpunten de conditie van het lichaam wordt verbeterd en aan werkgerelateerde problemen, zoals Muisarm en de kenmerken van stress tegengegaan kunnen zijn.

2005

Deelonderzoek naar de effecten van TouchPro Europe bedrijfsmassage door Joy Fang.

Het 1e deelonderzoek naar de effecten van TouchPro Europe stoelmassage door Joy Fang.

Bij de kennismaking hadden de zeventien participanten aan het onderzoek gezamenlijk negen-en-zeventig ongemakken ((= honderd %))

De onderzoekresultaten en de eindevaluatie laten de volgende uitkomsten zien:

ongemakken verdwenen: dertig,4 procent (24 ongemakken)

klachten sterk afgenomen: 40,5 % (32 klachten)

ongemakken min of meer gelijk gebleven: negen-en-twintig,een procent (drie-en-twintig klachten)

Spanningsniveau naar beneden gegaan: zeven-en-tachtig,vijf procent

Helderheid toegenomen: 79,9 procent

Impact werkdruk afgenomen: tachtig,4 procent

2002

Universiteit van Maastricht

Uit één beperkt onderzoek aan de Universiteit van Maastricht werd duidelijk dat bedrijf massage een doeltreffende aanpak is om kwalen aan het bewegingsapparaat en stress gerelateerde klachten te verminderen. Het bevatte hier één evaluatie van massage in bedrijf, die gedurende een half jaar begonnen zijn bij een-en-veertig mensen. Er is gevraagd naar het level van problemen bij de begin van de bedrijfsmassage en erna. De stoelmasseur maakte van iedere medewerker één voortgangsformulier.

1 splitsing werd gemaakt naar SBA-klachten (problemen van nek/rug/armen), en spanningsklachten. Bij negentien stafleden was er 1 vermindering van SBA-ongemakken. Wat spanningsklachten betreft zien we één vermindering van het klachtenniveau bij 20 mensen.

http://www.vitallife-stoelmassage.nl/stoelmassage/bedrijf-massage verstrekt eenieder concrete bedrijfsmassage

All
Posting your question. Please wait!...


About

<a href="http://www.vitallife-stoelmassage.nl/stoelmassage/bedrijf-massage ">Stoelmassages</a> worden inmiddels al vanaf jaren aangeboden op de kantoren om onder ander ziekteverzuim te verminderen en om de werknemers te motiveren in hun dagelijkse acties onder andere achter de pc. Maar helpt dat nou werkelijk???
In de afgelopen jaren zijn er allerlei onderzoeken ontwikkeld om de werking van zo een bedrijfsmassage te onderbouwen:
No messages found
Suggested Pages
Tell your friends >
about this page
 Create a new Page
for companies, colleges, celebrities or anything you like.Get updates on MyPage.
Create a new Page
 Find your friends
  Find friends on MyPage from