Ra lam sao de dung mot may khi dung

Ra Lam Sao De Dung Mot May Khi Dung

t máy khídung phíatrên mt b mt cng rnhin ...More
t máy khídung phíatrên mt b mt cng rnhin ti ang h tr trng lngdo nó. Cmdây t dng cnén ti cm inúng c s (banhánh). Trc vn cha tr hen suyn,tráng tay bngxà bôngkèm theo nc cng nhkhô ráo trnvn. Cn trng o c thucchính thc nhlà mình vami có th c hng dnvà t chúngn ti chénmáy khídung. Less

Ra lam sao de dung mot may khi dung

to get instant updates about 'Ra Lam Sao De Dung Mot May Khi Dung' on your MyPage. Meet other similar minded people. Its Free!

X 

All Updates


Overview:
Đặt máy khí dung phía trên một mặt thoáng kiên định có thể sẽ tương trợ trọng lượng của nó. Cắm dây từ thiết bị nén tới ổ cắm điện đúng nền gốc (ba nhánh). Trước khi điều trị hen, tráng tay bằng xà phòng đồng thời nước cũng như khô vẹn tròn. Cẩn thận đo đạc thuốc chính xác như ta vừa mới có khả năng được chỉ bảo và đặt chúng đến trong chén máy khí dung.
Description:

Trước nhất, các bạn hiện tại đang chỉ cần một vài nguồn cung ứng tiếp đến:

Máy khí dung

Khí dung cup

Mặt nạ hoặc ống tẩu

Thuốc (một ở tại 2 đơn vị lọ liều hoặc chai với các trang thiết bị đo)

Dụng cụ nén ống

Một ngay khi ta có những vật tư cấp thiết:

Đặt this one lên trên 1 mặt thoáng kiên định cũng tương trợ trọng lượng do nó. Cắm dây từ đồ dùng ép tới ổ cắm điện đúng nền gốc (3 nhánh).

Trước việc điều trị hen suyễn, tráng tay bằng xà phòng kèm theo nước kèm theo ráo trọn vẹn.

Thận trọng đo đạc thuốc chính xác như chúng ta đã được mách nước và đặt chúng vào tại chén máy xông khí dung . Tất cả một vài thuốc ngày nay trong những lọ nhỏ liều thuốc vừa mới có khả năng được phân lường trước yếu tố để đo lường coi là chưa cần thiết. Nếu các bạn làm cho đo lường, dùng một trang thiết bị đo đơn lẻ sạch sẽ cho mỗi kiểu thuốc.

Tích hợp các tách ống phun kèm với mặt nạ hay là bộ máy ngôn luận.

Nối kết một vài ống để cả hai máy nén bình xịt kèm theo khí dung cup.

Bật đồ dùng ép cho đảm bảo rằng nó được làm việc một cách chính thức. Chúng ta có thể vẫn thấy 1 màn sương ánh sáng phát đi từ phía sau bởi ống đối diện với ống tẩu.

Ngồi thẳng lưng lên trên một chiếc ghế yên tâm. Nếu mà điều chữa trị cho con mình, những người đấy có khả năng ngồi tại lòng mình. Giả dụ chúng ta cũng dùng một mặt nạ, vị trí do nó thoải mái và an toàn nằm trên tướng mạo bởi con quí hương vị. Nếu bạn vẫn luôn luôn dùng 1 cơ quan ngôn luận, đặt nó giữa răng của co

Posted on: 11:50 AM - 13 Dec 12

Ra lam sao de dung mot may khi dung
Ra lam sao de dung mot may khi dung page created by Chauncey Muha
 Write a comment   |   Share this

  |  Cancel
All
Posting your question. Please wait!...


About

t máy khí dung phía trên mt b mt cng rn hin ti ang h tr trng lng do nó. Cm dây t dng c nén ti cm in úng c s (ba nhánh).
Trc vn cha tr hen suyn, tráng tay bng xà bông kèm theo nc cng nh khô ráo trn vn.
Cn trng o c thuc chính thc nh là mình va mi có th c hng dn và t chúng n ti chén máy khí dung.
No messages found
Tell your friends >
about this page
 Create a new Page
for companies, colleges, celebrities or anything you like.Get updates on MyPage.
Create a new Page
 Find your friends
  Find friends on MyPage from